Dokładamy wszelkich starań, aby oferowany przez nas towar był pełnowartościowy. jednakże gdyby pomimo tego zakupiony produkt miał wady fizyczne lub uległ uszkodzeniu nie z Twojej winy, możesz go reklamować w terminie 24 miesięcy od otrzymania przesyłki.

Zasady gwarancji

Gwarancja udzielana jest pierwszemu kupującemu będącemu stroną Umowy podpisanej pomiędzy nim a Producentem [dalej: Kupujący]. Bieg terminu gwarancji liczony jest od momentu wydania towaru Kupującemu lub od 30 dnia od daty produkcji towaru w przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Producenta towar nie może być dostarczony, zamontowany lub w inny sposób wydany Kupującemu lub innym podmiotom na zlecenie Kupującego.

Gwarancja jest ważna na terenie kraju wydania towaru Kupującemu lub innemu podmiotowi na jego zlecenie i dotyczy wyłącznie szkód powstałych w przedmiocie umowy. Odpowiedzialność jest ograniczona do zwrotu wartości towaru objętego gwarancją. Producent zobowiązuje się do rozpatrzenia zasadności reklamacji bez zbędnej zwłoki. Termin ten nie powinien być jednak dłuższy niż 21 dni. W przypadku zasadności reklamacji Producent zobowiązuje się do usunięcia powstałych usterek w najkrótszym możliwym czasie, nie dłuższym jednak niż 60 dni. Termin ten może zostać wydłużony o czas potrzebny na zamówienie i dostarczenie niezbędnych elementów służących do naprawy reklamowanego produktu. W każdym takim przypadku Producent powiadomi Kującego o wydłużeniu terminu naprawy gwarancyjnej.

Rejestracja

Posiadasz konto?
Zaloguj się lub zresetuj hasło